Venner front

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Helsingør pigegardes venner 2022

HELSINGØR PIGEGARDES VENNER

INDKALDER HERMED TIL ekstraordinær GENERALFORSAMLING

Mandag d. 9. maj 2022 Kl. 19.30 i Toldkammeret

Dagsorden:

1                    Valg af dirigent. Valgt på den ordinære

2.                   Valg af formand

3.                   Valg af kasserer.

4.                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 suppleant

5.                   Valg af revisor.

6.                   Indkomne forslag.

7.                   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Loading