Venner front

Generalforsamling 2024

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Ændringsforslag til vedtægterne

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer i HPGV´s vedtægter.

1. Ændring i §4.

Betalingskort udsendes i februar måned og kvittering for indbetalt kontingent er samtidig medlemsbevis. Mere end et års restance medfører eksklusion.

Ændres til

Anmodning på kontigentbetaling, fremsendes via MobilePay, Mail eller anden elektronisk kontakt. Medlemskab er gældende dét år der er betalt for og ophører ved årets udgang.

Dette ønskes for at holde omkostningerne nede, og gøre arbejdet nemmere for bestyrelsen.

2. Ændring i §5

Indbetalte kontingenter, samt overskud fra diverse arrangementer, skal overgå til Helsingør pigegarde, som økonomisk tilskud til gardens drift. Foreningen skal dog altid have en kassebeholdning til videreførelse af dens arbejde.

Ændres til

Indbetalte kontingenter, samt overskud fra diverse arrangementer, skal fortrinsvis overgå til Helsingør pigegarde, som økonomisk tilskud til gardens drift. Foreningen skal dog altid have en kassebeholdning til videreførelse af dens arbejde, samt tilskud til alle garders personlige ansøgning om tilskud.

3. Ændring i §6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes med mindst 8 dages varsel i Marts/April måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden senest 3 dage før.

Ændres til

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes med mindst 28 dages varsel i Februar/Marts/April måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt eller på mail, til formanden senest 14 dage før Generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på HPGV.dk senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Dette ønskes ændret, så bestyrelsen har tid og mulighed, for at bearbejde indkomne forslag, samt følge almindelig skik i foreningsarbejde.

4. Ændring af §7 såfremt ændring nr 3 af §6 godkendes.

Såfremt to medlemmer af bestyrelsen, eller ti ordinære medlemmer, forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter ønsket.

Ændres til

Såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen, eller 10 ordinære medlemmer, forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter ønsket, såfremt det ikke, rammer ind i helligdage eller skolernes ferieuger.

5. Ændring af §8

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. En formand, en kasserer samt fem medlemmer. Alle syv medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, ved almindelig flertalsafgørelse. Valgperioden er på to år. Formand og kasserer kan ikke samtidig være på valg.

Ændres til

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på i alt 5 eller 7 medlemmer, alt efter hvor stor tilgang der er til bestyrelsesposter. Én formand, én kasserer samt 3 eller 5 medlemmer. Alle 5 eller 7 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, ved almindelig flertalsafgørelse. Valgperioden er på 2 år. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år, og vælges på Generalforsamlingen.

Der vælges samtidigt 2 til 4 suppleanter, som er for en 1. årig periode.

Dette ønskes ændret, for at formaliteterne kan opretholdes ifølge vores vedtægter, alt efter til/afgang til bestyrelsesposterne.

6. Tilføjelse til §8

§8A Formand og Kasserer tegner Foreningen og vælges som særskilt punkt på dagsordenen.

7. Ændring af §9

Foreningens økonomiske midler skal henstå på en postgiro- eller bankkonto. Kun de fornødne kontanter bør være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer, indsættes på en af de ovennævnte konti. Kassereren har fuld rådighed over foreningens midler. Større udbetalinger, hvortil der ikke foreligger faktura, må dog kun foretages hvis der foreligger et bestyrelsesreferat med både formandens og kassererens underskrift.

Ændres til

Foreningens økonomiske midler skal henstå på en bankkonto. Kun de fornødne kontanter bør være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer, indsættes på foreningens bankkonto. Kassereren har fuld rådighed over foreningens midler. Større udbetalinger, hvortil der ikke foreligger faktura, må dog kun foretages hvis der foreligger et bestyrelsesreferat med både formandens og kassererens underskrift, samt at den øvrige bestyrelse er bekendt med dette.

Betalinger og pengeoverførelser fra bankkonti kræver to godkendelser. Disse godkendelser sker af henholdsvis kassereren og formand.

Dette ønskes ændret, for at formaliteterne er korrekte.

Mvh Bestyrelsen

Loading

Venner front

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Afholder generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 18.00

I taktik-lokalet ved hallen på Borupgaardskolen
(Taktik-lokalet er det lokale med vinduer ind til hallen. Indgang fra stien til venstre for hovedindgangen ved Smakkevej.)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Vennernes årsberetning
 4. Fremlæggelse af HPGV’s årsregnskab for 2023 til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand for 2 år frem til år 2026
 7. Valg af Kasserer for 1 år frem til 2025 (Dette grundet tidligere kasserer træder ud til Generalforsamlingen)
 8. Valg af 2 eller 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år frem til år 2026
 9. Valg af 2 til 4 suppleanter for 1 år frem til år 2025
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Bestyrelsen har før valgene følgende sammensætning:

Navn Post Periode På valg, genopstiller Ja/Nej
Brian GrønborgFormand 2022-2024Ja
Liv GrønborgKasserer 2023-2025 Udtræder 2024Nej
Mette Due Medlem 2023-2025
Sofie BangMedlem 2023-2025
Anders Bay JørgensenMedlem 2022-2024 Ja
?Medlem
?Medlem
Linda Carlsson Suppleant 2023-2024Ja
Charlotte Madsen Suppleant 2023-2024 Udtrådt Nej
?Suppleant
?Suppleant
Vibeke LundquistRevisor 2023-2025
Toni SpangeRevisor 2022-2024Ja
Bestyrelsen har før valgene følgende sammensætning

Loading

Venner front

Generalforsamling 2024

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Afholder generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 18.00

Indkomne forslag bedes fremsendt til formanden på formand@hpgv.dk hurtigst muligt.

Alle er meget velkomne, og der er kaffe eller en vand til alle.
Kom og hør lidt om vores arbejde hos ”Vennerne” og bak op, så vi kan yde endnu mere for vores piger.

Mvh Bestyrelsen

Se dagsorden mm her.

Se indkommende forslag

Loading

Venner front

Generalforsamling 2023

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Afholder generalforsamling

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 18.30

I taktik-lokalet ved hallen på Borupgaardskolen
(Taktik-lokalet er det lokale med vinduer ind til hallen. Indgang fra stien til venstre for hovedindgangen ved Smakkevej.)

Dagsorden
 
 1. Valg af Dirigent
   
 2. Formandens beretning.
   
 3. Aflæggelse af regnskab.
   
 4. Valg af kasserer.
  Liv Grønborg modtager ikke genvalg.
   
 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
  Mette Due er på valg og modtager genvalg.
   
 6. Valg af 2 suppleanter.
  Linda Carlson og
  Charlotte Madsen er begge på valg
   
 7. Valg af revisor.
  Vibeke Lundquist er på valg og modtager genvalg.
   
 8. Indkomne forslag.
   
 9. Eventuelt.
   

Loading

Venner front

Bingo starter igen.

Vi inviterer jer hermed til to årlige bingo-søndage i 2023.


De bliver afholdt søndage d. 12 marts & 19 marts i Borgernes Hus på Apperupvej 22, Ålsgårde.


Dørene åbner kl. 12:00 og der vil være mulighed for at købe noget at drikke og spise, inden vi starter️ kl. 13:00.


Alt overskud går direkte til pigerne, så vi håber der er mange der har lyst til at deltage og støttet op.


Mvh. Bestyrelsen

Loading

Venner front

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Helsingør pigegardes venner 2022

HELSINGØR PIGEGARDES VENNER

INDKALDER HERMED TIL ekstraordinær GENERALFORSAMLING

Mandag d. 9. maj 2022 Kl. 19.30 i Toldkammeret

Dagsorden:

1                    Valg af dirigent. Valgt på den ordinære

2.                   Valg af formand

3.                   Valg af kasserer.

4.                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 suppleant

5.                   Valg af revisor.

6.                   Indkomne forslag.

7.                   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Loading

Venner front

GENERALFORSAMLING 2020

Støtteforeningen

HELSINGØR PIGEGARDES VENNER

INDKALDER HERMED TIL DEN ÅRLIGE

GENERALFORSAMLING

 

Tirsdag d. 31. marts 2020 Kl. 19.30

Mørdrup skolen i Espergærde

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Valg af formand – Anette ønsker ikke genvalg
 5. Valg af kasserer – ikke aktuelt i 2020
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Brit og Marianne ønsker ikke genvalg, Charlotte ønsker genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter Nick ønsker ikke genvalg, Camilla ønsker genvalg
 8. Valg af revisor.
 9. Indkomne forslag.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Loading

Venner front

BINGO BANKO

Helsingør Pigegardes Venner inviterer hermed alle piger og deres familier til

Bingo

image

 

 

 

 

 

 

Vi spiller 2 søndage d. 8. og d. 15. marts kl. 14:00 i Borgernes Hus, Apperupvej 22 i Ålsgårde (Dørene åbnes kl. 13)

Det vil være muligt at købe drikkevarer, kage, sandwich og slik

Egen mad og drikke må ikke medtages.

Priser:

1 plade 15 kr

3 plader 40 kr

Minibanko 5 stk 15 kr

Amerikansk lotteri 1 stk 3 kr

Der må ikke spilles på egne plader.

Gevinster er sponsoreret af byens butikker og kan ikke byttes.

Overskuddet går ubeskåret til Helsingør Pigegarde.

Der er plads til ca 70 personer pr søndag

Loading

Venner front

Tak

Vil godt sige tak til dem der kom og støttede op om vores bingo.

Nogen gik derfra med mange flotte præmier.

Og en speciel tak til de 3 piger der kom, i gjorde et kanon stykke arbejde.

mvh

Pigegardens venner

Loading