Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Afholder generalforsamling

Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 18.00

I taktik-lokalet ved hallen på Borupgaardskolen
(Taktik-lokalet er det lokale med vinduer ind til hallen. Indgang fra stien til venstre for hovedindgangen ved Smakkevej.)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Vennernes årsberetning
 4. Fremlæggelse af HPGV’s årsregnskab for 2023 til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand for 2 år frem til år 2026
 7. Valg af Kasserer for 1 år frem til 2025 (Dette grundet tidligere kasserer træder ud til Generalforsamlingen)
 8. Valg af 2 eller 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år frem til år 2026
 9. Valg af 2 til 4 suppleanter for 1 år frem til år 2025
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Bestyrelsen har før valgene følgende sammensætning:

Navn Post Periode På valg, genopstiller Ja/Nej
Brian GrønborgFormand 2022-2024Ja
Liv GrønborgKasserer 2023-2025 Udtræder 2024Nej
Mette Due Medlem 2023-2025
Sofie BangMedlem 2023-2025
Anders Bay JørgensenMedlem 2022-2024 Ja
?Medlem
?Medlem
Linda Carlsson Suppleant 2023-2024Ja
Charlotte Madsen Suppleant 2023-2024 Udtrådt Nej
?Suppleant
?Suppleant
Vibeke LundquistRevisor 2023-2025
Toni SpangeRevisor 2022-2024Ja
Bestyrelsen har før valgene følgende sammensætning

Loading