GENERALFORSAMLING 2020

Støtteforeningen

HELSINGØR PIGEGARDES VENNER

INDKALDER HERMED TIL DEN ÅRLIGE

GENERALFORSAMLING

 

Tirsdag d. 31. marts 2020 Kl. 19.30

Mørdrup skolen i Espergærde

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Valg af formand – Anette ønsker ikke genvalg
  5. Valg af kasserer – ikke aktuelt i 2020
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Brit og Marianne ønsker ikke genvalg, Charlotte ønsker genvalg
  7. Valg af 2 suppleanter Nick ønsker ikke genvalg, Camilla ønsker genvalg
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Loading