Generalforsamling 2023

Støtteforeningen
Helsingør Pigegardes Venner

Afholder generalforsamling

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 18.30

I taktik-lokalet ved hallen på Borupgaardskolen
(Taktik-lokalet er det lokale med vinduer ind til hallen. Indgang fra stien til venstre for hovedindgangen ved Smakkevej.)

Dagsorden
 
 1. Valg af Dirigent
   
 2. Formandens beretning.
   
 3. Aflæggelse af regnskab.
   
 4. Valg af kasserer.
  Liv Grønborg modtager ikke genvalg.
   
 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
  Mette Due er på valg og modtager genvalg.
   
 6. Valg af 2 suppleanter.
  Linda Carlson og
  Charlotte Madsen er begge på valg
   
 7. Valg af revisor.
  Vibeke Lundquist er på valg og modtager genvalg.
   
 8. Indkomne forslag.
   
 9. Eventuelt.
   

Loading